• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

تماس با ما


- آدرس : تهران- خيابان وليعصر- خيابان شهيد ياسمي - شركت مادر تخصصي توانير - معاونت هماهنگي توزيع-دفتر مديريت مصرف برق

- دورنگار : 88644977

- پست الكترونيك : edsm@tavanir.org.ir

نام و نام خانوادگی شماره تماس مستقیم شماره داخلی
علیرضا احمدیزدی 27935530-31 5530-31
عبدالامیر احمدی زاده 27935432 5432
مصطفی نوری 27935436 5436
فاطمه شعبانی صدر 27935299 5299

شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰