• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)
ماموريت دفتر برنامه ريزي توزيع

برنامه ريزي فني – اقتصادي كلان بخش توزيع مبتني بر نيازمنديهاي در حال توسعه مشتركين برق با مشاركت فعال شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توزيع     ادامهشرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰