منشور

1 - تدوين برنامه هاي عملياتي لازم به منظور اجرائي نمودن راهكارهاي پيشگيري و مراقبت از نقاط آسيب ديده
2 - پايش و ارزشيابي برنامه هاي عملياتي ابلاغي پيشگيري و مراقبت از نقاط آسيب پذير
3 - نهائي نمودن سنجه هاي اندازه گيري سلامت اداري در توانير و شركتهاي زير مجموعه به منظور انجام مميزي و ارزيابي
4 - تدوين راهكارهاي تشويق كاركنان و شركتها در اجراي قانون سلامت اداري
5 - ارتقاء سازو كارهاي كشف و اعلام تخلفات و جرائم به مراجع ذيصلاح . . .

قوانین و مقررات

اطلاعيه ها

آمار بازدید کنندگان ‌: