• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

معاون مهندسي


- تنظيم سياستهاي مهندسي و ارائه آن به مدير دفتر فني و مهندسي

- برگزاري نشستهاي تخصصي

- تنظيم ابلاغيه جهت دستورالعمل‌هاي مهندسي و استانداردها

- تصويب شاخص‌هاي فني در ارزيابي سيستم‌هاي مهندسي و استانداردهاي طراحي و ارائه به مدير دفتر فني و مهندسي

- نظارت بر رعايت استانداردها و دستورالعمل‌هاي مهندسي در طراحي

- تنظيم و بهينه سازي استانداردها و دستورالعمل‌هاي مهندسي

- ارائه روشهاي احراز صلاحيت و حمايت از مشاورين و پيمانكاران


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰