• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

اهداف و وظايف


در نظر است با در اختيار قرار دادن اطلاعات و گزارش‌هاي موجود، متقاضيان احداث واحدهاي توليد پراكنده بتوانند نيازهاي اطلاعاتي خود را در زمينه بخشنا‌مه‌ها، تفاهم نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي موجود برطرف نموده و همچنين بتوانند نمونه‌هايي از گزارش‌هاي امكان سنجي مطالعات اقتصادي و... اين گونه مولد‌ها را در اختيار داشته باشند. دفتر پشتيباني فني توزيع با هدف آموزش متخصصان صنعت برق در شركت‌هاي توزيع و شركت‌هاي مشاور كه در توسعه مولدهاي توليد پراكنده فعاليت نموده‌‌ و مي‌نمايند، اقدام به برگزاري جلسات تخصصي و سمينارهاي آموزشي نموده است كه مطالب سمينارها در اين قسمت در دسترس متخصصين قرار گرفته است. همچنين بمنظور برطرف نمودن نيازهاي علمي متخصصين و دانشجويان از مطالب علمي در زمينه توسعه و كاربرد و تعيين نحوه اتصال مولدهاي توليد پراكنده تهيه نموده است كه در بخش گزارشات و مطالعات با عنوان پروژه " تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره‌برداري از منابع توليد پراكنده GT و GE " در اختيار متخصصان قرار خواهد گرفت.


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰