• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

مطالعات طرح جامع برقرساني


انجام طرح جامع برقرساني از آن جهت حائز اهميت است كه باعث كاهش هزينه تاسيسات، تجهيزات، مواد مصرفي و بهره‌برداري در سيستم توزيع مي‌گردد. رشد روز افزون شبكه توزيع و وجود متغيرهاي فراوان در آن باعث پيچيده شدن مطالعات طرح جامع سيستم توزيع در مقابله با سيستم توليد وانتقال مي‌باشد كه اين خود باعث عدم توفيق در انجام دقيق و كارآمد اين مطالعات تا كنون شده است. انجام مطالعات طرح جامع برقرساني دقيق، موثر و همه جانبه، كه از طرفي دربرگيرنده كامل وضعيت خاص شبكه‌هاي توزيع بوده و از سويي موجب اقبال شركت‌هاي توزيع مي‌گردد، منجر به تدوين طرح كامل شبكه توزيع در طول سال‌هاي برنامه تا سال افق مي‌شود به نحوي كه هرگونه اجرا در حيطه آن انجام شود.ايجاد مركز اسناد فني و مهندسي و طبقه بندي فني اسناد


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰