• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

کمیته تخصصی GIS توزیع برق کشور


شرکت نام و نام خانوادگي
توانیر آقاي مهندس اکبر یاورطلب
توانیر آقای مهندس سید محسن بنی فاطمه
توانیر خانم مهندس فاطمه گل تپه
توانیر خانم مهندس مریم کیائی
توزیع نیروی برق استان البرز آقای مهندس عبدالحمید محرابی
توزیع نیروی برق شهرستان مشهد آقای مهندس مهدی روحبخش
توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان آقای مهندس احسان یوسفی فرد
توزیع نیروی برق استان اردبیل آقای مهندس مهدی ابتهاج
توزیع نیروی برق شهرستان شیراز آقای مهندس ناصر افشار
توزیع نیروی برق استان قم آقای مهندس محمود آقامحمدی
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان آقای مهندس مهران ربانی باوجدان
توزیع نیروی برق استان اصفهان آقای مهندس حسین هاشمی
توزیع نیروی برق استان مازندران آقای مهندس فرامرز سپری
توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی آقای مهندس محمود نیائی منش
توزیع نیروی برق استان یزد آقای مهندس محمدمهدی میرجلیلی
توزیع نیروی برق استان گلستان آقای مهندس محمدمهدی بابائی
توزیع نیروی برق استان فارس آقای مهندس سید محمد زاهدعلوی
توزیع نیروی برق تهران بزرگ خانم مهندس الهام رضازاده

شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰