• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

كارنامه GIS


دريافت فايل نام شرکت رديف
توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري 1
توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان 2
توزيع نيروي برق استان اصفهان 3
توزيع نيروي برق استان بوشهر 4
توزيه نيروي برق شيراز 5
توزيع نيروي برق استان فارس 6
توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان 7
توزيع نيروي برق شمال استان كرمان 8
توزيع نيروي برق استان مازندران 9
توزيع نيروي برق استان گلستان 10
توزيع نيروي برق غرب مازندران 11
توزيع نيروي برق استان ايلام 12
توزيع نيروي برق استان كرمانشاه 13
توزيع نيروي برق استان كردستان 14
توزيع نيروي برق استان گيلان 15
توزيه نيروي برق استان هرمزگان 16
توزيع نيروي برق استان زنجان 17
توزيع نيروي برق استان قزوين 18
توزيع نيروي برق استان سمنان 19
توزيع نيروي برق اهواز 20
توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و بوير احمد 21
توزيع نيروي برق استان خوزستان 22
توزيع نيروي برق استان مركزي 23
توزيع نيروي برق استان لرستان 24
توزيع نيروي برق استان همدان 25
توزيع نيروي برق استان يزد 26
توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي 27
توزيع نيروي برق خراسان جنوبي 28
توزيع نيروي برق شهرستان مشهد 29
توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي 30
توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي 31
توزيع نيروي برق استان اردبيل 32
توزيع نيروي برق آذربايجان غربي 33
توزيع نيروي برق تبريز 34
توزيع نيروي برق نواحي (جنوب و شرق) استان تهران 35
توزيع نيروي برق استان قم 36
توزيع نيروي برق استان البرز 37
توزيع نيروي برق تهران بزرگ 38

شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰