• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

اقدامات انجام شده


دريافت فايل نام شرکت رديف
اصفهان 1
تهران 2
جنوب کرمان 3
آذربایجان 4
باختر 5
غرب 6
هرمزگان 7
خراسان 8
مازندران 9
سمنان 10
سیستان و بلوچستان 11
زنجان 12

شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰