• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

ليست كميته هاي تخصصي تجهيزات خط گرم


نام زير گروههاي تجهيزات

ليست كميته هاي تخصصي تجهيزات خط گرم

رديف

پرش (چوب استيك) ، كلاه ايمني ، كمربند ، دستكش ايمني ، كفش ايمني

کميته تخصصي لوازم و تجهيزات ايمني

1

شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰