• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

ليست كميته هاي تخصصي تجهيزات كثيرالمصرف


نام زير گروههاي تجهيزات

ليست كميته هاي تخصصي تجهيزات كثيرالمصرف

رديف

انواع کابل هاي زميني فشار ضعيف و کابل خودنگهدار فشارضعيف

کميته تخصصي کابل هاي فشار ضعيف

1

انواع کابل هاي زميني فشار متوسط و کابل خودنگهدار فشار متوسط

کميته تخصصي کابل هاي فشار متوسط

2

انواع سرکابل هاي فشار متوسط و انواع مفصل هاي فشار ضعيف و متوسط

کميته تخصصي سرکابل و مفصل

3

انواع سيم لخت مسي، آلومينيومي، ACSR، آلومينيوم آلياژي و هاديهاي روکشدار

کميته تخصصي هاديها

4

انواع پايه‌هاي بتني ساده و پيش تنيده

کميته تخصصي پايه هاي بتني

5

انواع پايه‌هاي فلزي شبکه و روشنائي معابر

کميته تخصصي پايه هاي فلزي

6

انواع يراق آلات خطوط فشار متوسط وضعيف ، كنسول وكراس آرم وجعبه فيوز

کميته تخصصي يراق آلات

7

انواع يراق آلات كابلهاي خودنگهدار فشار متوسط و ضعيف

کميته تخصصي يراق آلات کابل خودنگهدار

8

انواع ترانسفورماتورهاي روغني، خشك، هرمتيك ،اتوبوستر، لوازم جانبي (سيليكاژل، روغن ترانسفورماتور ، رله بوخهلتس و....)

کميته تخصصي ترانسفورماتورهاي توزيع

9

انواع ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ

کميته تخصصي ترانسفورماتورهاي اندازه گيري

10

انواع مقره هاي فشار ضعيف ، متوسط و مقره ترانس

کميته تخصصي مقرهها

11

انواع كليدهاي اتوماتيک،مينياتوري وفيوزهاي چاقويي گردان، كنتاكتور، ميكروسويچ

کميته تخصصي کليدهاي فشار ضعيف

12

انواع سکسيونر، ديژنکتور و ريکلوزر ، اتوريكلوزر، سكشنالايزر، تابلويي

کميته تخصصي کليدهاي فشار متوسط

13

انواع کات اوت فشار متوسط

كميته تخصصي كات اوتها

14

انواع فيوزهاي فشار متوسط و ضعيف

کميته تخصصي فيوزها

15

انواع برقگيرهاي سيليكون رابر و سراميكي

کميته تخصصي برقگيرهاي فشار متوسط

16

انواع تابلوهاي فشارمتوسط وضعيف، تابلوي توزيع پاي ترانس، سنجش، شالتر (پيلار)

کميته تخصصي تابلوها

17

انواع رلههاي پرايمري ، ثانويه ، كنترل فاز و نشان دهنده خطا

کميته تخصصي رله هاي حفاظتي

18

انواع چراغها ، لامپها ، بالاست ، ايگنيتور ، فتوسل وتجهيزات جانبي

کميته تخصصي روشنائي معابر

19

انواع كنتورهاي ديجيتالي تك فاز و سه فاز ، قاب كنتور

کميته تخصصي کنتورهاي ديجيتال

20

واتمتر ، آمپرمتر ، ترمومتر ، ديتالاگر

کميته تخصصي تجهيزات سنجش و اندازهگيري

21

ميله ارت ، صفحه ارت ، خاك بنتونيت

کميته تخصصي سيستم زمين الكتريكي

22

انواع خازنهاي فشارضعيف ، فشارمتوسط (ثابت و سوئيچ شونده)، رگولاتورها

کميته تخصصي خازن ها

23

شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰