• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

گروه نظارت بر توسعه و كيفيت تجهيزات


- تدوين و پيشنهاد شاخص‌هاي فني توسعه و احداث شبكه‌ها ( افزايش قابليت اطمينان، كاهش تلفات، افزايش راندمان بهره‌برداري)

- تدوين و پيشنهاد شاخص‌هاي فني افزايش كيفيت تجهيزات شبكه‌ها

- تنظيم ابلاغيه جهت دستورالعمل‌هاي مهندسي و استانداردها

- پيشنهاد و ابلاغ حداقل مشخصات فني تجهيزات و شاخص‌هاي امتياز دهي تجهيزات شبكه‌ها

- برگزاري كميته‌هاي تخصصي مرتبط با توسعه و كيفيت تجهيزات

- پيشنهاد گردش كاري مناسب نحوه ( تشكيل كميته‌هاي فني ) خريد تجهيزات در سطح شركتها

- ارائه پيشنهاد جهت نشست‌هاي تخصصي و سمينارهاي مرتبط

- ارائه پيشنهاد مذاكره با توليدكنندگان توان مند


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰