• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

گروه توسعه و فن‌آوري شبكه هاي توزيع


- بررسي وضعيت موجود شركتهاي توزيع در بكارگيري فن‌آوري‌هاي مورد نياز

- تدوين و تنظيم شاخص‌هاي مهندسي فن‌آوري شبكه‌ها

- رتبه بندي شركت‌ها از منظر فن‌آوري با تكيه بر شاخص‌هاي تنظيمي

- پيشنهاد منابع مورد نياز ( اعم از نيروي انساني متخصص و مالي ) جهت توسعه بكارگيري فن‌آوري در شركت‌هاي توزيع

- نظارت بر اجراء سياستهاي ابلاغي از سوي توانير توسط شركتهاي توزيع

- پيشنهاد سياستهاي مورد نياز جهت توسعه فن‌آوري در شركت‌هاي توزيع

- دسته‌بندي و محوربندي مشكلات در تووسعه فن‌آوري در شبكه‌ها

- پيگيري برگزاري سمينارهاي تخصصي شناخت و توسعه فن‌آوري شبكه‌ها


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰