• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

نرم افزار سرما بها


نرم افزار سرما بها با هدف مقايسه اقتصادي سيستمهاي مختلف سرمايش مركزي جذبي و تراكمي و با در نظر گرفتن ملاحظات فني طراحي و تهيه شده است. به كمك اين نرم‌افزار مي‌توان سيستمهاي سرمايش بهينه را براي ساختمان مورد نظر انتخاب نمود. قبل از دانلود نرم‌افزار مي‌بايستي به سوالات زير پاسخ دهيد


پرسشنامه


download


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰