• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

تماس با ما


- آدرس : تهران- خيابان وليعصر- خيابان شهيد ياسمي - شركت مادر تخصصي توانير - معاونت هماهنگي توزيع-دفتر مديريت مصرف برق

- دورنگار : 88644977

- پست الكترونيك : edsm@tavanir.org.ir


نام و نام خانوادگی شماره تماس مستقیم شماره داخلی ایمیل
علیرضا احمدیزدی 27935530-31 5530-31 ahmadyazdi@tavanir.org.ir
فاطمه عزیزی 27935532 5532 -
عبدالامیر احمدی زاده 27935432 5432 ahmadizadeh@tavanir.org.ir
مصطفی نوری 27935436 5436 mnoori@tavanir.org.ir
روح اله بازیار 27935435 5435 r.bazyar@tavanir.org.ir
فاطمه شعبانی صدر 27935299 5299 Shabanisadr@tavanir.org.ir
شقایق یوسفی 27935434 5434 Sh.yousefi@tavanir.org.ir

شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰