• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

مديريت مصرف برق در بخش تجاري

مديريت مصرف برق در بخش تجاري

عملكرد و فروش انرژي در سال 1382 نشان مي دهد كه مراكزتجاري قريب 7 درصد از كل انرژي مصرفي را به خود اختصاص داده اند كه اين انرژي در وسايل برقي آنها از جمله لوازم روشنائي ، تجهيزات سرمايشي و گرمايشي ، يخچالها و فريزرها مصرف شده است .

ساعات اوج مصرف چگونه بوجود مي آيد

در ايران در ساعات اوليه شب ، وسايل روشنائي و برخي ازلوازم الكتريكي ديگر به مدار وصل ميشوند . چون مجموع بار اين گونه مصارف بيش از بار مصرف كنندگاني مانند صنايع يك نوبته ، ادارات و ... است كه از مدار خارج شده اند ، لذا بار مصرفي در اين ساعات به حداكثر مقدار خود مي رسد و به آن ساعات اوج مصرف مي گويند . معمولا اين ساعات همواره در مدت 4 ساعت اوليه شب از حوالي غروب ، اتفاق مي افتد و بخش تجاري در ايجاد اين قله بار موثر است .

مديريت مصرف برق سعي در كاهش اين قله بار و تعديل آن دارد كه در مواردي با رهنمودهاي فرهنگي و ايجاد تغييرات ساده در چگونگي مصرف قابل اجرا است . برخي از توصيه ها در شاخه هاي عمده مصارف تجاري به شرح زير ارائه مي گردد .

روشنايي در بخش تجاري

1- در رنگ آميزي ديوارها و سقف از رنگ روشن استفاده شود تا ميزان بازتاب نور افزايش يابد.

2- گرد و خاك موجود در محيط از ميزان بهره نوري لامپها مي كاهد ، تميز كردن منظم لامپها سبب مي گردد تا نوردهي بهتري داشته باشند .

3- درصورت امكان ، استفاده ازلامپهاي فلورسنت (مهتابي)به ويژه درراهرو و زيرزمين دراولويت قرار گيرد.

4- يك لامپ رشته اي 100 وات بطور معمول حدود دو برابر يك لامپ فلورسنت بلند ( مهتابي) ، برق مصرف مي كند ، درحاليكه 50 درصد كمتر از آن نور دارد . از اينرو استفاده از لامپهاي فلورسنت يا تركيب آن با لامپهاي رشته اي به كاهش هزينه برق شما نيز كمك مي كند.

5- در ساعات اوج مصرف ، خاموش كردن لامپهاي اضافي باعث مي شود كه كليه مشتركين از برق مطمئن برخوردار گردند.

6- دقت شود هيچ فضائي بيهوده روشن نماند . همچنين سعي شود از روشنائي تجملي بيش از حد ، پرهيز گردد.

7- چون بيش از 90 درصد برق مصرفي در لامپهاي رشته اي به گرما تبديل مي شود ، استفاده از اين لامپها در تابستان باعث افزايش دماي محيط شده و نياز به سيستم خنك كننده را افزايش مي دهد.

8- مصرف برق لامپ رشته اي 100 وات 5 برابر لامپ كم مصرف مي باشد و باعث افزايش هزينه ميشود .

9- درمحل هايي از محيط كار كه نور بيشتري مورد نياز است ، به جاي افزايش لامپها در محيط ، ازچراغهاي موضعي و روميزي استفاده گردد

استفاده از لوازم گرمايشي و سرمايشي در بخش تجاري

1- در زمستان ، دماي مناسب در روز 20 درجه سانتي گراد و در شب 15 درجه سانتي گراد است . سعي شود با استفاده از ترموستات يا دماسنج ، دماي محيط را درحدود مقادير فوق نگهداريد .

2- درصورتيكه هواي محيط در زمستان بيش از اندازه مورد نياز گرم شده بود ، به جاي باز كردن در و پنجره ها بهتر است وسايل گرم كننده را خاموش نماييد .

3- غير اقتصادي ترين وسيله براي گرم كردن محيط ، بخاري برقي و جهت تهيه آب گرم ، آبگرمكن برقي است كه لازم است از استفاده آنها اجتناب گردد .

4- در تابستان ، دماي مناسب محيط كار يا زندگي درحدود 26 درجه سانتي گراد است . با استفاده از ترموستات ، دماي محيط را در اين حدود كنترل كرده و از كاستن بيش از حد آن جلوگيري نماييد.

5- براي خنك كردن محيط ، ميزان نياز خود را ارزيابي نموده و به مقتضاي درجه حرارت و شرايط محيط از يكي از وسايل خنك كننده نظير پنكه ، كولر آبي يا كولر گازي با ظرفيت مناسب استفاده گردد.

6- در اطراف پنجره ها از سايبان استفاده گردد تا درفصل تابستان از تابش مستقيم اشعه خورشيد به

داخل ساختمان جلوگيري شود.

7- كولرها را درفصل تابستان بطور منظم سرويس كنيد. درهنگام نصب كولر ها دقت شود كه عايق بندي كانالها رعايت شده ، درزهاي اطراف آنها مسدود شوند و بر روي سقف كولر سايبان نصب گردد.

رهنمودهاي كلي

1- شايسته است نسبت به ميزان مصرف برق حساس باشيم و ميزان مصرف را از روي كنتور و ارقام موجود در قبض برق كنترل كنيم ، و براي صرفه جويي در هزينه ها در جهت كاهش تدريجي مصرف برق بكوشيم .

2- همكاران خود را آگاه سازيم ، كه در مصرف برق ميزان اعتدال را رعايت كنند.

3- هنگام خريد وسايل ، تجهيزات و دستگاههاي برقي ، ميزان نياز خود را در نظر بگيريم و از خريدن تجهيزات و دستگاههاي بزرگ و پرمصرف بپرهيزيم .

4- هنگام خريد وسايل برقي ، توجه به ميزان مصرف برق آنها ، عملي منطقي و معقول است .

تجهيزاتي را انتخاب كنيم كه برق كمتري مصرف مي كنند درحاليكه بازده زيادي دارند

5- شايسته است با نورپردازي مناسب از مصرف برق به منظور زيبا سازي فضاي كار يا ويترين فروشگاه و مانند آن درحد معقول استفاده شود .

6- تاسيسات ساختمـان و محلهـاي كـار را هرچند وقت يكبـار بوسيله اشخاص كار دان مورد رسيدگي قرار دهيم و از سالم بودن عايق ها و عايق بنديها ، همچنين از كاركرد درست پمپ ها ، رله ها ، مشعلها و اجزا ء ديگر مطمئن شويم .

7- تا حد امكان از بكار بردن وسايل برقي پرمصرف مانند اتو ، ماشين لباسشويي و لامپهاي پرمصرف در ساعت هـاي اوج مصرف خودداري نمائيم . استفاده از لامپهاي كم مصرف در ويترين مغازه ها ، بوتيك ها ، هتل ها و رستوران ها بسيار اقتصادي مي باشد .

جهت استفاده مناسب و معقول از وسايل و تجهيزات برقي ، خوب است با مصرف برق آنها آشنا شويم

يك كيلوات ساعت معادل است با :

- مصرف يك لامپ معمولي 100 وات در 10 ساعت
- مصرف يك لامپ فلورسنت بلند ( مهتابي)در20 ساعت
- مصرف يك لامپ كم مصرف در 40 ساعت
- مصرف يخچال معمولي در 24 ساعت
- مصرف فريزر بزرگ در 12 ساعت
- مصرف يخچال ويتريني ( متوسط) در 12 ساعت
- مصرف جارو برقي در 1 ساعت
- مصرف كامپيوتر در 10 ساعت
- مصرف بخاري برقي فن دار در نيم ساعت
- مصرف هواكش در 30 ساعت
- مصرف پنكه در 12 ساعت
- مصرف كولر آبي در 2 ساعت
- مصرف كولر گازي در نيم ساعت
- مصرف دريل برقي در 4 ساعت
- مصرف سماور برقي در1 ساعت

 

دفتر مديريت مصرف برق

 


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰