• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)
اهداف و انتظارات بخش خدمات مشتركين

1- شناخت و بكارگيري روشهاي نوين ارائه خدمات مشتركين به منظور جلب رضايت مردم و سرعت بخشيدن به نيازهاي مشتركين از طريق ساده سازي روشهاي واگذاري انشعاب و خدمات پس از فروش

2- ايجاد بسترهاي لازم جهت واگذاري خدمات قابل برون سپاري در زمينه خدمات مشتركين

3- تدوين و ارتقاء نظام نظارتي برسيستم مشتركين

5- ارتقاء نظامهاي پيگيري وصول مطالبات و استقرار نظام پيمانكاري در اين زمينه

6- ارتقاء و توسعه روشهاي مناسب ارتباط اطلاعاتي با مشتركين برق از طريق روشهاي غير حضوري با استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات

7- كوتاه نمودن دوره صورتحسابگيري و بكارگيري روشهاي نوين جهت توزيع و اطلاع رساني

8- ارتقاء روشهاي نظارتي در مورد صدور ، توزيع و اصلاح صورتحساب و نگهداري حسابها

9- افزايش سطح تخصص كارمندان در واحدهاي خدمات مشتركين

10- توسعه و تشويق مشتركين در جهت استفاده از روشهاي پرداخت نوين (تلفن بانك، اينترنت ، خودپرداز و اعتباري)

11- توسعه و تكميل تجهيزات اندازه گيري هوشمند متناسب با تعرفه ها و ميزان قدرت قراردادي با هدف قرائت از راه دور و انتقال سريع اطلاعات و انطباق با تجهيزات آزمايش لوازم

12- توسعه كيفي لوازم اندازه گيري مانند نصب كنتورهاي چند تعرفه باهدف مديريت مصرف

13- يكسان سازي حداقل اطلاعات مورد نياز مشتركين در سطح كشور

14- ايجاد سيستم يگانه شناسه مشتركين برق در كل كشور و استفاده از آن جهت ارائه خدمات مانند پرداخت غير حضوري وجوه و ......


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰