• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)
فعالیت ها

- گردش كار تامين برق انشعابات كمتراز 30 كيلووات و شرح وظايف واحدهاي مرتبط با خدمات مشتركين

- گردش كار تامين برق انشعابات 30 كيلووات و بالاتر

- گردش كار خدمات بعد از برقراري انشعاب برق

- دستورالعمل وصول مطالبات و قطع برق مشتركين بدهكار

- دستور العمل نصب لوازم اندازه گيري و برقراري بهينه انشعاب

- دستورالعمل بازرسي و كنترل لوازم اندازه گيري انشعابات غيرديماندي

- دستور العمل بازرسي و كنترل لوازم اندازه گيري انشعابات ديماندي

- دستور العمل تشخيص صدور صورتحساب و بهنگام گردش وصوليها


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰