• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)
ارتباط با ما
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
هادی مدقق مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین 27935080
عبدالامیر احمدیزاده رئیس گروه طرحهای پیک سایی و خدمات نوین 27935432
بابک غفوری پور رئیس گروه اطلاعات خدمات مشترکین 27935276
مجید گودرزی رئیس گروه تحلیل گزارشات تخصصی 279635221
حسن رخش کارشناس مسئول هماهنگی و نظارت بر فروش انشعابات و انرژی 27935240
کیومرث حسینی کارشناس استانداردسازی سیستم های فروش و وصول 27935547
نرگس فرقانی کارشناس نظارت بر سیستم های فروش شرکت ها 27935209
نوید نظام آبادی کارشناش هماهنگی و نظارت بر خدمات مشترکین 27935068
ملیحه محمودی کارشناس 27935055
نیلوفر بخشی کارشناس 27935052
فاطمه عزیزی کارشناس کنترل و تحلیل اطلاعات 27935532
شقایق یوسفی کارشناس تحلیل گزارشات تخصصی و مدیریتی 27935434
مصطفی نوری کارشناس مسئول برنامه ریزی فرهنگی و اطلاع رسانی 27935436
فاطمه شعبانی صدر کارشناس ارشد فناوری های نوین و توسعه خدمات 27935299
روح اله بازیار کارشناس فناوری های نوین و توسعه خدمات 27935435

پست الكترونيكي خدمات مشتركين ctozi@tavanir.org.ir DMTT@tavanir.org.ir


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰