• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)
كميته كلانشهرها

نام شركت توزيع

نام و نام خانوادگي

تلفن مستقيم

فاكس

همراه

تبريز

منوچهرجهان بین

33364260 -041

33328950

09141198311

آذربايجان شرقي

رمضان منوچهری

33283522-33283516-041

33283539

09141196239

آذربايجان غربي

محسن محبتيان 33454136-044

33452320

09143413403

اردبيل

رئوف حسن پور

33741617-045

33741610

09143510934

شهرستان اصفهان

مهرداد جنتيان

6635296 3 -031

6635296 3

09131139200

استان اصفهان

سید جعفر بحريني

36251779-6288411 3 -031

6288412 3

09133155739

چهارمحال

مجید شريفي

32250551-038

32250551

09133815637

مركزي

حسین شمس

32242006 086 08632242002

32242007

09129729420

همدان

سعید فریدونی

38274631-081

38274448

09188129449

لرستان

چنگیز شیرازی

33200535-066

33201612

09163984095

تهران بزرگ

مسعود عزیزی

88215511

88039417

09123149698

نواحي تهران

مسعود معماران

33330055

33797744

09125008490

استان البرز

نقدی

32122151-026

2122165 3

09121693025

قم

سید مجتبی حسینی

38837902-025

8837902 3

09121514078

مشهد

حمیدرضا شريعت داودي

37658294-051

37681066

09155150048

خراسان رضوي

سيدحسين محدث

38937258-051 38937270

09155119812

خراسان شمالي

مسعود کاظمی

05832325651

32243544

09151874543

خراسان جنوبي

محسن بخشايي

32233206-056

32214145

09155614414

اهواز

عبدالحمید شياري

34490690-061

34490743

09166123672

استان خوزستان

سیاوش کریمی

33337674-061

33363601

09166113242

كهگيلويه

بهمن محمدي-
فتح اله جهانتاب

33334625 -074

31188275

09177425660

زنجان

پیام جوادی

464601 3 3-024

33157407

09129281579

قزوين

غافله باشی

3239276 3 -028

2243473 3

09127828700

سمنان

احمد غني پور

435177 33 -023

3435172 3

09121318883

سيستان و بلوچستان

بامدی

31137282-054

31137197

09151416382

            خانم مرتضوی

 

 

 

كرمانشاه

تیمور اکبری

38239077-083

38235169

09183321104

كردستان

شهرام والی زاده اردلان
محمد مراد زرنشان

33150501-087

331266069

09188712382
09183714561

ايلام

خانم سمیره سیالی

33333294-084

33331796

09183413247

شيراز

حسین صالحی

32298303-071

32263282

09171815329

استان فارس

مد ير- سروش نيا
معاون –مهدی طالبی

32318743-071

32318408

09177040769

بوشهر

نادر تمیمی

33332725-077

33331178

09173730621

شمال كرمان

علی افتخاري 32528692-034

32528692

09133999307

جنوب كرمان

عیدالحمید شیرنژاد

32115622-034

32115622

09131403714

گيلان

بهروز عادلي

01333663137

6664499

09113318099

استان مازندران

بهزاد زينتي

 

011
33407316_

33392170

09111263161

غرب مازندران

خواجه وند نیکزاد

52140236-011
52140235-011

52140256

09113938813

گلستان

شهرام شاهي

مدیر-  سید احمد موسوی

32240438-017
01732252056

32255640

09113711337
09111761509

هرمزگان

بیگری

33512343-076

33512335

09173621486

يزد

محمد جواد جليلي

36248223-035

36249110

09133520276


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰