• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

مراحل اجرائی مدیریت بحران در صنعت برق


الف : قبل از بحران(پیش بینی، آموزش پرسنل، پیشگیری و مقاوم سازی)

ب : آمادگی

ج : هنگام بحران( مقابله-کنترل روانی پرسنل و خانواده آنها در منطقه دچار بحران با توجه به نوع و وسعت بحران)

د : پس از بحران(بازسازی)

8. تعریف پروژه های مدیریت بحران و پیگیری تامین اعتبارات آن(اعتبارات استانی و ملی) شامل پروژه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

9. اعمال تدابیر لازم مدیریت بحران در طرحها و پروژه های در دست اقدام و در دست طراحی

10. تشکیل گردهمائیهای علمی، آموزشی مربوط به مدیریت بحران در صنعت برق

11. پهنه بندی مناطق به لحاظ نوع بحران

12. احداث و تجهیز انبارهای بحران در مناطق

13. پیگیری تخصص ردیف خاص بودجه مدیریت بحران(استانی و ملی)

14. ساخت و تجهیز اطاق فرماندهی و مدیریت بحران در ستاد و صف

15. خرید ماشین آلات و تجهیزات خاص زمان بحران (برج نوری، شبکه های توزیع، پست های سیار، دیزل و ژنراتور اضطراری و ...)

16. مطالعه و اقدام در جهت مقاوم سازی تجهیزات شبکه های برق(اصل پیشگیری)

17. پیش بینی جایگزین های مناسب در تمام زمینه ها و امکانات مانور در این مورد در بحرانها

18. تهیه مستندات دقیق و در صورت لزوم مطالعه و تجدیدنظر در استانداردهای طراحی و ساخت با ارجاع مستندات به مراجع ذیربط


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰