• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

راهبردهای صنعت برق در حوادث و سوانح غیر مترقبه


1- مدیریت بحرانها با وجود نیروی انسانی مجرب و منابع در اختیار و ایجاد ساختارهای لازم(ساختار سازمانی، انجام مطالعات، تعریف و تصویب پروژه ها و ...)

2- امنیت مردم و نیروی انسانی صنعت برق در مقابل خطرات برق در حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق افزایش آگاهیها و اطلاع رسانی

3- کاربرد استانداردهای لازم در طراحی و ساخت و سازهای صنعت(تولید، انتقال و توزیع نیروی برق) با اعمال ضرایب ایمنی لازم و مقاوم سازی تاسیسات و تجهیزات در حال بهره برداری

4- آموزش و آمادگی نیروی انسانی جهت مدیریت، پیش بینی، پیشگیری، مقابله و بازسازی ناشی از رخداد بحرانهای مختلف

5- آموزش و آمادگی خاص پرسنل صنعت در عملیات امداد و نجات

6- آمادگی اعزام نیروی انسانی و امکانات به مناطق دچار بحران

7- هماهنگی با سازمان مدیریت بحران کشور و استان ها

8- تعریف سناریوی بحران محتمل هر منطقه و انجام مانور با هماهنگی های لازم سایر ارگانها و ارزیابی نتایج و اصلاح موارد مورد لزوم

9- پیش بینی، آمادگی و بکارگیری جایگزین های لازم در بخش های مختلف صنعت در بحرانها


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰