• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

شرح وظایف


- ثبت ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی حوادث ناشی از کار شرکتهای توزیع

- تهیه گزارشات جامع حوادث

- ارزیابی عملکرد ایمنی شرکتهای توزیع

- بازدیدهای موردی از شرکتهای توزیع به منظور شناسائی نقاط قوت و ضعف ایمنی و اتخاذ تدابیر لازم

- نظارت بر انجام سیستماتیک امور ایمنی شرکتهای توزیع در قالب نظام های نوین مدیریتی

- نظارت عالی بر انجام اقدامات فرهنگ سازی ایمنی شرکتهای توزیع

- انجام برنامه ریزی های لازم برای هماهنگ سازی اقدامات ایمنی شرکتهای توزیع

- نظارت عالیه بر بکارگیری نفرات علاقمند و واجد شرایط علمی و تجربی بعنوان مدیران دفاتر ایمنی شرکتهای توزیع

- برنامه ریزی و تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی راهبردی ایمنی در توزیع

- تهیه گزارشات مختلف حسب نیازو دستور مقامات مافوق

شرح وظایف کارشناسان ایمنی ستاد شرکتهای توزیع در استقرار سیستم مدیریت HSES

شرح وظایف کارشناسان ایمنی مدیریتهای برق شهرستانها در استقرار سیستم مدیریت HSES

شرح وظایف مدیران دفاتر ایمنی شرکتهای توزیع در استقرار سیستم مدیریت


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰