• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

تاریخچه توزیع نیروی برق ایران


تاریخچه توزیع نیروی برق ایران

ایجاد شرکت های توزیع نیروی برق از اولین تجربه های اصلاح ساختار در بخش خدمات عمومی در کشور به شمار می رود که توانسته است راهگشای سایر بخش های مشابه در این زمینه باشد . و علیرغم وجود مشکلات و مسایل فراوان , این شرکت ها راه خود را به سوی تکامل پیموده و امروز همپای بخش های تولید و انتقال هویتی مستقل یافته است.

در این چند سال بخش توزیع از " معضلی فراموش شده " به " موضوعی مطرح و اندیشه برانگیز " بدل شده و با بکار گرفتن امکانات و توانمندی های موجود کشور و توسعه این امکانات به پیکار با ناکامی ها و غفلت های گذشته پرداخته و در مدت زمان کوتاه راهی دراز پیموده است تا انجا که برای شتاب گرفتن بیشتر این حرکت نیاز به بهره گیر یا از توانمندی های علمی و تخصصی فرامرزی کاملا محسوس شده است.


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰