• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

ارتباط با شركت هاي توزيع نيروي برق


شماره نمابر شماره تلفن آدرس شركت برق منطقه اي نام شرکت رديف
0451-2247636 0451-2232612-9 اردبيل - ميدان شهدا - شركت توزيع برق اردبيل آذربايجان شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل 1
0411-5261689 0411-5261601-6
0411-5261679
0411-5261681
تبر يز - خيابان امام خميني - نبش خيابان خاقاني شركت توزيع آذربايجان شرقي آذربايجان شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي 2
0411-3328950 0411-3328946-9
0411-3313518
0411-3300533
تبريز - كوي وليعصر - خيابان نظامي - اول خيابان قطران ص.پ 4838-51335 آذربايجان شركت توزيع نيروي برق تبريز 3
0441-3446155 0441-3449002
0441-3462999
اروميه - خيابان سربازان گمنام (برق سابق) نرسيده به ميدان مخابرات ك.پ 57156-58479 ص.پ 569 آذربايجان شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان غربي 4
0311-6614019 0311-6613011-3
0311-6618964
اصفهان - خيابان مير - جنب بيمارستان سپاهان اصفهان شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان 5
0311-6275549 0311-6273011
0311-6245090
اصفهان - چهار باغ بالا - خيابان شريعتي اصفهان شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 6
0381-2228476 0381-2224740-3
0381-2225198
شهر كرد - بلوار آيت الله كاشاني ميدان آيت الله دهكردي اصفهان شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري 7
0811-8274448
0811-8262154
0811-8252982-6
0811-8274633-4
همدان - خيابان مهديه - جنب بيمارستان مباشر كاشاني باختر شركت توزيع نيروي برق استان همدان 8
0661-3231291
0661-3201622
0661-3228001-3
0661-3214940
خرم‌آباد - ميدان 22 بهمن (كيو) بلوار برق ص.پ 591 باختر شركت توزيع نيروي برق استان لرستان 9
0861-2242007
0861-2233607
0861-2224024-6
0861-2228050
اراك - خيابان امام موسي صدر ص.پ 991 ك.پ 4979-7-38137 باختر شركت توزيع نيروي برق استان مركزي 10
0251-8822401 0251-8822400
0251-8822400-2
قم - خيابان نيروگاه ص.پ 3553-47185 تهران شركت توزيع نيروي برق استان قم 11
39972222 33342247 خيابان 17 شهريور- ميدان شهدا- ابتداي خيابان پيروزي تهران شركت توزیع نیروی برق نواحی (جنوب و شرق) استان تهران 12
88039681 88039683 ميدان ونك- خيابان ملاصدرا شيراز جنوبي كوچه سرو تهران شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ( مناطق برق 22 گانه تهران بزرگ) 13
026-32543730 026-32122000 كرج - بلوار طالقاني شمالی - بالاتر از پل آزادگان - ابتدای بلوار امام رضا (ع) البرز شركت توزيع نيروي برق استان البرز 14
0561-2232566 0561-2233201-4
0561-2236300
بيرجند - خيابان طالقاني - طالقاني غربي خراسان شركت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي 15
0584-2241544 0584-2241541-3
0584-2222850
بجنورد - خيابان طالقاني - 20 متري اول شرقي خراسان شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي 16
0511-7681066 0511-7614031-4
0511-7616410
مشهدمقدس - بلوار خيام ص.پ 1115-91735 خراسان شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد 17
0511-6055777 0511-6048890 مشهد-بلوار وكيل آباد-سه راه آب وبرق-بلوار دانشجو-بلوارفرهنگ صندوق پستي:796-91725 خراسان شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي 18
0741-3334318 0741-3334652
0741-3334900
ياسوج - بلوار شهيد مطهري - شركت توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و بويراحمد ك.پ 75914 ص.پ 439 خوزستان شركت توزيع نيروي برق استان كهكيلويه و بويراحمد 19
0611-3362863 0611-3360027
0611-3382870-1
اهواز - فلكه سوم كيانپارس - خيابان اصلي - نبش خيابان سوم خوزستان شركت توزيع نيروي برق استان خوزستان 20
0611-3362863 0611-3382863-8 اهواز - كیانپارس بین خیابان یك و دو كدپستی 14854-61959 خوزستان شركت توزيع نيروي برق اهواز 21
0281-2239991 0281-2239801-5
0281-2239990
قزوين - ميدان وليعصر (عج) ابتداي خيابان طالقاني - شركت توزيع برق قزوين زنجان شركت توزيع نيروي برق استان قزوين 22
0241-4242035 0241-4240011-5
0241-4251461
(زنجان - خيابان سعدي شمالي (سرباز زنجان شركت توزيع نيروي برق استان زنجان 23
0231-3334791 0231-3334791
0231-3345009
سمنان - كوي فلسطين - بلوار شهيد آيت اله مدني - نبش خيابان اميركبير سمنان شركت توزيع نيروي برق استان سمنان 24
سيستان و بلوچستان شركت توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان 25
0871-2266069 0871-2255660
0871-2263769-70
(سنندج - خيابان اكباتان(استقلال غرب شركت توزيع نيروي برق استان كردستان 26
0831-8235157 0831-8235160-2
0831-8235163
كرمانشاه - خيابان شهيد امجديان غرب شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه 27
0841-3330005 0841-3333040-2
0841-3333030
ايلام - خيابان شهيد مدرس غرب شركت توزيع نيروي برق استان ايلام 28
0771-2532729 0771-2532715-20
0771-2532730-1
خيابان امام خميني - جنب قرض الحسنه بسيجيان ك.پ 7515784311 ص.پ 3658 فارس شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر 29
0711-2318408 0711-2319374-80 شیراز -خیابان معدل غربی -بین فلسطین و ملاصدراساختمان 147 ?دپستی 7134686479 فارس شركت توزيع نيروي برق استان فارس 30
0711-2293266 0711-2272101-5
0711-2299486
شيراز - ميدان آزادي - اول خيابان جام جم ك.پ 13396-71447 ص.پ 691-71455 فارس شركت توزيع نيروي برق شيراز 31
0341-2520001 0341-252051-2
0341-2228591-2
0341-2520002
كرمان - خيابان خواجو - خيابان خرمشهر ك.پ 7617891187 كرمان شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان 32
0341-2110403 0341-2116081-2
0341-2116085
كرمان - بلوار جمهوري اسلامي - روبروي گمرك كرمان شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان 33
0131-6664499 0131-6665001-4
0131-6663000
(رشت - بلوار امام خميني (ره گيلان شركت توزيع نيروي برق استان گيلان 34
0171-2332562 0171-2340621
0171-2337197
گلستان - خيابان وليعصر - عدالت 23 مازندران شركت توزيع نيروي برق استان گلستان 35
0151-2261630 0151-2262890-2
0151-2261181
0151-2263802
ساري - خيابان امير مازندراني - روبروي خيابان وصال شيرازي مازندران شركت توزيع نيروي برق استان مازندران 36
0191-2140256 0191-2140261
0191-2140262
0191-2140263
نوشهر -خیابان شهید خیریان كوچه نیرو مازندران شركت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران(نوشهر) 37
0351-6249110 0351-6243111
0351-6243333
يزد - بلوار منتظرقائم ص.پ 644-89195 يزد شركت توزيع نيروي برق استان يزد 38
0761-5564049 0761-5564170-1
0761-5564048
بندرعباس - بلوار جمهوري اسلامي - جنب شهرك مسكوني زيتون هرمزگان شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان 39

شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰