• !كاهش تلفات = افزايش بهره وري
  • !كاهش تلفات = جهاد اقتصادي
  • !كاهش تلفات = كاهش قيمت تمام شده برق
طرح ملي كاهش تلفات انرژي

با عنايت به ضرورت موضوع و نيز تصميم دولت در اجرايي نمودن طرح هدفمند سازي يارانه ها ، كليه دستگاههاي مرتبط (شركتهاي برق منطقه اي و توزيع ) با هماهنگي و مديريت كميته راهبري كاهش تلفات انرژي موظف گرديده اند با توجه به برنامه هاي زمانبندي مشخص كه هرساله تبيين و مطابق زمانبندي معين ابلاغ مي‌گردد ، تلفات در محدوده عملياتي خود را به حد اقل رسانند تا در توليد و مصرف برق و اين سرمايه ملي به مقدار قابل توجهي صرفه جويي بعمل آيد.
تبادل نظرات
1-كاهش تلفات و ضرورت بكارگيري اصول مهندسي در اصلاح ساختار شبكه هاي برق
خيابان وليعصر، بالاتر ازميدان ونك، خيابان رشید ياسمي، شركت توانير، ساختمان شهید قاسمی طبقه سوم راهروی شرقی - طرح کاهش تلفات انرژی - فكس : 88645043 - تلفن : 27935106