دفتر بررسی های بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی

سازمان ها و شرکت ها بدون داشتن بخش پشتیبانی (لجستیکی) و مالی نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در شرکت توانیر معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی وظیفه انجام موارد فوق را بر عهده دارد. در این بین، اداره کل امور اداری و خدمات عمومی به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی، وظیفه انجام کلیه امور پشتیبانی نظیر تأمین و تعمیر تجهیزات و کلیه مواد مصرفی، انعقاد قراردادهای مورد نیاز، انجام کلیه امور بیمه ها، ارائه خدمات به کارکنان و بازنشستگان در امور اداری و رفاهی و مدیریت و نظارت بر حسن انجام فرآیندهای فوق را بر عهده دارد.

اهداف متصور این اداره کل شامل موارد ذیل است:

  • افزایش رضایت کلیه ذی نفعان از خدمات ارائه شده از طریق ارتقاء کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن
  • مدیریت و نظارت بر کلیه خدمات ارائه شده در راستای اهداف و استراتژی های شرکت توانیر
  • شفاف سازی و بهبود کلیه فرآیندهای طی شده


اطلاعیه

اخبار

آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس : تهران ، میدان ونک ، خیابان برزیل ، شركت مادر تخصصي توانير