صفحه اصلی

هدف

چشم انداز دفتر فناوری اطلاعات و آمار توانیر در 5 سال آینده بشرح زیر میباشد:

دستیابی به تراز جهانی برای صنعت برق در بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحقق شبکه هوشمند در ابعاد آرمانی ذیل:

- توانیر و شرکت های زیرمجموعه آن تنها از سیستم های اطلاعاتی و فرآیندهای جامع و یکپارچه استفاده خواهند کرد.

- شبکه ملی اطلاعات صنعت برق عملیاتی خواهد شد.

- کلیه بسترهای قانونی و فنی لازم برای ارائه خدمات صنعت برق به مشتریان به صورت کاملاً الکترونیکی فراهم خواهد شد.

- حداقل نیمی از تعاملات توانیر و شرکت های زیرمجموعه با تامین کنندگان بصورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.

- کلیه اسناد بصورت الکترونیکی و یکپارچه گردآوری، ذخیره سازی و مدیریت خواهند شد.

- مدیریت دانش در حوزه های بهره برداری و توسعه در صنعت برق محقق خواهد شد.

- کلیه اقلام آماری بصورت الکترونیکی، یکپارچه و خودکار گردآوری، پردازش و مدیریت خواهند شد.

- کسب درآمد از ظرفیت های انتقال داده از شبکه های صنعت برق

- ارتباط اطلاعاتی برخط (online) و یکپارچه برای 10% اقلام اطلاعاتی در 15% مراکز تولید، توزیع و انتقال در راستای تحقق بستر شبکه هوشمند انرژی فراهم خواهد شد.


اطلاعیه

اخبار