صفحه اصلي

1- اجراي كامل دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ... كه از سوي مبادي ذيربط ابلاغ مي گردد .

2- مورد اهتمام قراردادن درخواست هاي ايثارگران و خانواده آنان در چارچوب قوانين و مقررات

3- اعتلاي فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت

4- رسيدگي به مشكلات و مسايل مربوط به ايثارگران و رفع آن

5- برگزاري همايش هاي مربوط به ايثارگران به منظور پاسداشت فرهنگ ايثار و شهادت

6- صيانت از حقوق مادي و معنوي ايثارگران


آمار بازدید کنندگان ‌:

شركت توانير - ساختمان شهيد عباسپور - بلوك 1 - واحد 110 - صندوق پستي 14155-6467 - امور ايثارگران صنعت برق