آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > 9- نتیجه گیری

علي‌رغم اينکه بدلايل ذکر شده کمي‌نمودن شاخص‌هاي بعد مديريت در اين مرحله حاصل نشد، لکن حداکثر تلاش لازم بعمل آمد تا ضمن استفاده از نظرات اعضاء کارگروه آرمان مشترک صنعت برق و تدوين ويرايش‌هاي مختلف بنحوي زمينه براي ادامه کار در گروههاي کارشناسي که متعاقب اين مرحله کار را ادامه مي‌دهند فراهم شود. به لحاظ علاقمندي کليه اعضاء و تجربه طولاني مديريت اکثريت آنها، اين بعد وقت بيشتري از جلسات و مجموعه افراد را به خود اختصاص داد اما اين بدان معني نيست که آنچه که بايد در بعد بسيار مهم مديريت که پوشش‌دهنده و حامي اجراي راهکارهاي پيش‌بيني شده در کليه ابعاد تعريف‌شده مي‌باشد گفته شود، همين است. قطعاً پيش‌بيني مواردي در جزئيات اقدامات اصلاحي و راهکارهاي اجرائي پيش‌بيني شده در اين بعد بايد مد نظر گروهي باشد که ادامه کار را بعهده خواهند داشت. آنچه در اين مجموعه آمده است شناخت اقداماتي در سطح صنعت برق بوده است که منطق تئوري و عمل بر آنها حاکم مي‌باشد. قطعاً تلاش بعمل‌آمده در چند سال اخير توسط تعدادي از شرکتهاي زير مجموعه توانير جهت اجراي مدل AMIF و بدنبال آن تدوين برنامه استراتژيک و همچنين اظهار نظر مثبت اکثريت قريب به اتفاق مديران آن شرکتها خود پشتوانه علمي پيشنهادات ارائه شده در اين خصوص مي‌باشد.