آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > گستره بعد فني در يك نگاه

يکي از ابعاد اصلي آرمان صنعت برق، بعدفني اين آرمان مي‌باشد. بعد فني شامل وجوه مختلفي است از جمله :

1- مطالعه، طراحي و برنامه‌ريزي سيستم

2- استانداردهاي برق

3- توسعه و اصلاح شبکه‌هاي برق

4- بهره‌برداري از سيستم قدرت و مديريت شبكه

بنابراين درتعريف شاخص‌هاي فني صنعت برق دقت بيشتري لازم است تا اين شاخص‌ها به کليه‌ وجوه فوق حساس باشند.