آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > شاخص‏هاي بعد محيط زيست > سهم انرژي‏هاي تجديدپذير و هسته‏اي در توليد برق

كشور ما از نظر پتانسيل توليد برق از منابع تجديدپذير خورشيدي، بادي و زمين‌گرمائي وضعيت مطلوبي دارد. تاكنون بدليل ارزان و دردسترس بودن سوخت‏هاي فسيلي عملاً سهمي براي انرژي‏هاي تجديدپذير در توليد برق قائل نبوده‏ايم. حركت جهاني به‏سمتي است كه با وارد كردن هزينه‏هاي زيست‌محيطي انرژي در محاسبات، تعادل فعلي را بهم خواهد زد و باعث افزايش نسبي سهم انرژي‏هاي تجديدپذير خواهد شد. بنابراين آمادگي براي استفاده از پتانسيل‏هاي موجود كشور از الزامات است.

نيروگاههاي اتمي مشكلات خاص خود را دارند و نگراني‏هائي درباره ايمني توليد برق از انرژي هسته‏اي در افكار عمومي وجود دارد. اما از آنجا كه انرژي هسته‏اي، بعنوان انرژي با بيشترين قابليت براي افزايش سهم در توليد برق مطمئن و بدون كربن در مقياس وسيع براي نيم‌قرن آينده شناسائي شده (1)، اختصاص سهم مناسب براي آن ضرورت دارد. درصورت اجراي برنامه‏هاي امنيتي و ايمني مناسب براي نيروگاههاي هسته‏اي خصوصاً موضوع تخليه زباله‏هاي آن، تصوير موجود در ذهن جامعه از انرژي هسته‏اي اصلاح خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) مطالعات پروژه « مسير آينده فناوري برق در جهان » توسط موسسه تحقيقات برق آمريكا (EPR1)