تماس با ما > ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگی نام دفتر شماره تماس
معاونت هماهنگی انتقال
جناب آقای مهندس سید زمان حسینی معاون هماهنگی انتقال 27935650-1
جناب آقای مهندس سید اعتضاد مقیمی دفتر نظارت بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست 27935040-1
جناب آقای دکتر هاشم علیپور دفر فنی و نظارت شبکه انتقال 27935120-1
معاونت هماهنگی توزیع
جناب آقای مهندس غلام علی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع 27935130-1
جناب آقای مهندس هادی مدقق دفتر هوشمند سازی و فناوری های نوین 27935080-1
جناب آقای دکتر یاقوتی دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین 27935080-1
- دفتر برنامه ریزی توزیع 27935076
جناب آقای مهندس مسعود صادقی دفتر نظارت بر توزیع 27935060-1
- دفتر فنی و مهندسی توزیع 27935070-1
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
جناب آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 27935670-1
جناب آقای مهندس فرید فیاض منش دفتر برنامه ریزی تلفیقی 27935180-1
جناب آقای دکتر نصرت اله عباس زاده دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری 27935540-1
جناب آقای مسعود خانی دفتر تأمین منابع 27935690-1
جناب آقای مهندس ساعد راعی دفتر برنامه ریزی و توسعه شبکه انتقال 27935510-1
جناب آقای مهندس احسان ذبیح زاده مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو 27935520-1
معاونت تحقیقات و منابع انسانی
جناب آقای مهندس حسین سجادی معاون تحقیقات و منابع انسانی 27935660-1
جناب آقای سید محمد حسینی دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری 27935590-1
جناب آقای قاسم قربانگلی گنجی دفتر توسعه مدیریت و بهره وری 27935570-1
سرکار خانم مهندس امیره نیکخواه دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار 27935560-1
جناب آقای دکتر سید مسعود تقوائی دفتر تحقیقات و توسعه فناوری 27938150-1
معاونت هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع
جناب آقای دکتر علی اصغر اسمعیل نیا معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع 27935631
جناب آقای ابوذر دقت دفتر بررسی های فنی بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی 27935710
جناب آقای داوود ابری اداره کل امور مالی و ذیحسابی 27938191
جناب آقای پرویز حسن زاده سامانی دفتر تلفیق و اطلاعات مالی 27938120-1
جناب آقای حمید غفاری دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی 27935480-1
جناب آقای حبیب پوراسداله معاون تدارکات،‌قراردادها و خدمات 27938230-1
دفاتر مستقل
جناب آقای سید محمد محبی اداره کل حراست 27935170-1
جناب آقای هاشم شهریار دفتر حقوقی 27935150-1
جناب آقای مهندس وحید گوهری صدر دفتر تجارت خارجی برق 27935410-1
جناب آقای ابوذر صالحی دفتر روابط عمومی و امور بین الملل 27938250-1
جناب آقای مهندس علیرضا خیامی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 27938180-1
جناب آقای میثم دهقانی عشرت آباد دفتر مدیرعامل و هیات مدیره 27935640-1
جناب آقای عظیم اعتمادی مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات 27938220-1
جناب آقای مجتبی قربانی مدیر کل هسته گزینش 27935160-61
  • چاپ مطلب