تماس با ما > ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگی نام دفتر شماره تماس
معاونت هماهنگی انتقال
جناب آقای مهندس سید زمان حسینی معاون هماهنگی انتقال 27935650
جناب آقای مهندس سید اعتضاد مقیمی دفتر نظارت بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست 27935040
جناب آقای دکتر هاشم علیپور دفر فنی و نظارت شبکه انتقال 27935120
معاونت هماهنگی توزیع
جناب آقای دکتر محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع 27935131
جناب آقای مهندس هادی مدقق دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین 27935080
سرپرست : جناب آقای دکتر ناصر اسکندری دفتر برنامه ریزی توزیع 27935075
جناب آقای مهندس مسعود صادقی دفتر نظارت بر توزیع 27935060
جناب آقای دکتر ناصر اسکندری دفتر فنی و مهندسی توزیع 27935070
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
جناب آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 27935670
جناب آقای مهندس فرید فیاض منش دفتر برنامه ریزی تلفیقی 27935180
جناب آقای دکتر نصرت اله عباس زاده دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری 27935540
جناب آقای مسعود خانی دفتر تأمین منابع 27935690
جناب آقای مهندس ساعد راعی دفتر برنامه ریزی و توسعه شبکه انتقال 27935510
معاونت تحقیقات و منابع انسانی
جناب آقای مهندس حسین سجادی معاون تحقیقات و منابع انسانی 27935660
جناب آقای مهندس حسین سجادی دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش 27935590-1
جناب آقای مهندس مسعود قنبرزاده دفتر توسعه مدیریت و بهره وری 27935570
جناب آقای مهندس غلامرضا رجبی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار 27935560
جناب آقای دکتر سید مسعود تقوائی دفتر تحقیقات و توسعه فناوری 27938150
معاونت هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع
جناب آقای دکتر علی اصغر اسماعیل نیا معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع 27935632
جناب آقای سیدضیاء الدین فخری اداره کل امور اداری و پشتیبانی 27938131
جناب آقای روح اله نجف پور اداره کل امور مالی و ذیحسابی 27938190
جناب آقای پرویز حسن زاده سامانی دفتر تلفیق و اطلاعات مالی 27938120
سرکار خانم مهوش روح اله زاده دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی 27935482
دفاتر مستقل
جناب آقای حسین افراز اداره کل حراست 27935171
جناب آقای هاشم شهریار دفتر حقوقی 27935151
جناب آقای مهندس وحید گوهری صدر دفتر تجارت خارجی برق 27935410
جناب آقای بیژن قاسمی دفتر روابط عمومی و امور بین الملل 27938251
جناب آقای مهندس علیرضا خیامی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 27935075
جناب آقای سید محمد حسینی دفتر مدیرعامل و هیات مدیره 27935641-2
  • چاپ مطلب