روش هاي ارائه قبض سبز (صورتحساب الکترونیکی برق مصرفی)

پیامک

 • - صورتحساب برق مصرفی به شماره تلفن همراه اعلام شده از سوي مصرف کننده برق، بصورت پیامک ارسال میگردد.
 • - جهت استفاده از این خدمت کافیست یکبار، شناسه قبض برق مصرفی از تلفن همراه فرد مسئول پرداخت قبض، به روش زیر به شماره 20001521 ارسال گردد. (از چپ به راست)
 • #شناسه قبض*1*
 • - با همین روش امکان ثبت بیش از یک شناسه قبض هم وجود دارد.


موبايل اپلیکیشن

 • - با نصب اپلیکیشن همراه برق امکان روئیت صورتحساب برق مصرفی و پرداخت آن وجود دارد.
 • - امکان اطلاع رسانی آخرین صورتحساب از طریق نوتیفیکیشن وجود دارد.
 • - همچنین امکان دریافت فایل قابل ذخیره و قابل چاپ قبض برق در اپلیکیشن وجود دارد.
 • - امکان استفاده براي چند شناسه قبض وجود دارد.


وب سايت

 • - در وب سایت های کلیه شرکتهای توزیع نیروی برق امکان مشاهده و چاپ صورتحساب و همچنین مشاهده سوابق مصرف برق وجود دارد.


اپلیکیشنهاي خدمات پرداخت الکترونیک

 • - به زودی امکان روئیت صورتحساب برق از طریق اپلیکیشنهای بانکی که در دسترس عموم قرار دارند مهیا میگردد.
 • - از همین طریق امکان دریافت نسخه قابل جاپ صورتحساب وجود دارد.