مرجع

1 بانك اطلاعات 118 بانك اطلاعات مشتركين شركت مخابرات ايران
2 بانك اطلاعات ISP ها هدف از اين سايت جمع آوري تمامي مراكز معتبر سرويس دهنده اينترنت به صورت يك مرجع مي باشد .
3 کتابخانه دانشکده فني دانشگاه شريف
4 كتابخانه مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
5 كتابخانه ملي ايران سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مؤسسه‌اي آموزشي، علمي، تحقيقاتي و خدماتي است كه حافظ كليه آثار علمي و فرهنگي منتشر شده در ايران و يا متعلق به ايرانيان خارج از كشور مي باشد. اين سازمان زير نظر مستقيم رياست جمهوري به عنوان رياست عاليه سازمان، با توجه به وظايف و اهداف تعيين شده اداره مي‌شود
6 کتابها ي رايگان فارسي كتابهاي منتشريا معرفي شده در هرماه
7 مترجم پارس يك سيستم ترجمه ماشيني است كه متن انگليسي را به جمله هاي فارسي ترجمه مي نمايد
8 فرهنگ آريانپور Persian Online Dictionary : Leading English to Persian , Persian to English
9 فرهنگ لغت فارسي اولين فرهنگ الكترونيك فارسي
10 مرجع آدرسهاي اينترنتي شما ميتوانيد با تايپ كردن حتي يك كلمه ازموضوع آدرس سايت مورد نظر به آن سايت دسترسي پيدا كنيد و همچنين از جديدترين سايت هاي ثبت شده باخبر شويد
11 بانك اطلاعات آ‍ژانسهاي مسافرتي امكان درخواست بليط و ثبت نام آژانس ها
12 بانك اطلاعات بهترين سايتهاي ايراني فهرست بهترين سايت هاي فارسي و ايراني
13 بانك اطلاعات خدمات شهري
14 بانك اطلاعات خدمات شهري باني تك پذيراي درج آگهي رايگان كارفرمايان گرامي و كارجويان عزيز در بخش اشتغال و نيز معرفي صاحبان مشاغل مختلف در بخش خدمات مي باشد
15 بانك اطلاعات نرم افزارها فروش نرم افزار
16 بانك اطلاعات نشريات ايران داراي فهرست نشريات
17 بانك اطلاعاتي ملكها جستجو املاك و فروش و خريد و رهن و اجاره
18 راهنماي مشاغل ايرانيان راهنماي مشاغل ايرانيان در سراسر جهان و فهرست مشاغل
19 کاریابی شبكه اطلاع رساني بازار كار