درباره توانیر > راهبرد مشارکت

یکی از مهمترین اهداف شرکت توانیر در طول سنوات مختلف، ارائه سرویس بهینه به ذی‌نفعان، افزایش رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق، از طرق مختلف اقدام نماید.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی خود را طی فراخوان‌هایی به اطلاع شرکت های زیرمجموعه برساند و از طریق سامانه نظام پیشنهادهای شرکت توانیر به آدرس http://np.tavanir.org.ir/Login.aspx ، نظرات و پیشنهادات شرکت‌ها را که خود انعکاسی از نظرات صاحبنظران و مردم می باشد، پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی می نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و ابلاغ آن‌ها اقدام می‌شود.

همچنین، این شرکت از طریق سامانه مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر(سمات)، اقدام به اخذ نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های مردم در تمامی حوزه های مرتبط با خدمات صنعت برق می‌نماید.

دانلود فایل راهبرد مشارکت

پیشنهادها و انتقادها به آدرس: https://np.tavanir.org.ir/Login.aspx
رسیدگی به شکایات (سمات) به آدرس: https://www.tavanir.org.ir/samaat
نظرسنجی خدمات به آدرس: https://www.tavanir.org.ir/pages/nazar.php
نظرسنجی پیش نویس قوانین و مقررات به آدرس: https://www.tavanir.org.ir/pages/poll.php
نظرسنجی سایت به آدرس: https://www.tavanir.org.ir/pages/poll.php
  • چاپ مطلب