دسته بندی > سایر زیر سایت ها

معاونت هماهنگی انتقال معاونت هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع
معاونت تحقیقات و منابع انسانی سلامت اداری شرکت توانیر
اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ICT در صنعت برق
دولت الکترونیک و هوشمند سازی شبكه اطلاع رساني معاملات توانير
دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری مدیریت پروژه
مهندسي ارزش بهره وري در صنعت برق
تعالی سازمانی در صنعت برق قرارداد هاي صرفه جويي سوخت
ممیزی یکپارچه طرح توليد پراكنده و انرژي هاي نو
طرح خصوصي سازي صنعت برق امور فرهنگي و ديني
نظام پیشنهادهای شرکت توانیر آموزش های صنعت برق
ايثارگران صنعت برق مديريت دانش
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برق و هدفمندی یارانه ها
طرح ملي كاهش تلفات انرژي مديريت اسناد و مدارك فني
امور زنان توانير ورزش
کانون بازنشستگان توانير کتابخانه تخصصي شرکت توانير
GIS در صنعت برق تعرفه هاي صنعت برق
کمیسیون راهبری توسعه مدیریت شرکت توانیر طرح فهام (شبکه هوشمند)
سامانه نظارت عالیه بهره برداری سفرهای خارجی
دفتر حقوقي بیمه حوادث ناشی از برق
دفتر تجارت خارجی توانیر دفتر برق روستایی