درباره توانیر > ارزشهای محوری

 • - پایبندی به قانون ، نظم و انضباط
 • - پایبندی به ارزش های دینی ، اخلاقی و حرفه ای
 • - مشتری مداری و تکریم ذی نفعان
 • - پاسخگویی مسئولانه ، گردش شفاف اطلاعات ، تعامل سازنده با جامعه و ارتقای سطح اعتماد عمومی
 • - آینده نگری و تلاش برای آینده روشن تر
 • - خود باوری ، خلاقیت و نوآوری
 • - مشارکت سازمانی و کار گروهی
 • - خدمت رسانی پایدار ، با کیفیت ، به موقع و ایمن
 • - دانشگرایی ، یادگیری و تعالی سازمانی و بهره وری
 • - توسعه پایئدار و توجه به الزامات زیست محیطی
 • - احترام به مالکیت مادی و معنوی
شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.