صفحه اصلی

بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حفظ و حراست از جامعه روستایی کشور که از متعهد ترین، زحمتکش ‌ترین و محروم‌ ترین اقشار جامعه و از ذخایر انسانی ارزشمند کشور می‌ باشند و از طرفی سهم اصلی را در تولید محصولات کشاورزی و دامی کشور بر عهده دارند، وظیفه همگان علی الخصوص قانون گزاران و مجریان است.

ادامه مطلب