قرارداد هاي صرفه جويي سوخت در صنعت برق سايت شركت مادر تخصصي توانير
لطفا صبر كنيد

اهداف

بخش قابل توجهی از سوخت مصرفی در نیروگاههای کشور را سوخت مایع تشکیل می‌دهد. با توجه به رشد مصرف برق و محدودیتهای تامین گاز سالانه میلیاردها دلار صرف تامین سوخت مایع نیروگاهها می‌شود.
در این شرایط صرفه‌جویی در مصرف سوخت از اهمیت بسزایی برخوردار است اما کمبودهای نقدینگی صنعت برق در سالهای گذشته مانع از اقدامات عملی درخوری برای این امر شده است. قانون بودجه سال1392 قدمي در اين راه برداشته است و با طرح ريزي سازوكار بیع متقابل برای سرمایه‌گذاری در طرحهایی که منجر به صرفه‌جویی سوخت در صنعت برق می‌شوند انجام پروژه‌های مذکور را اقتصادی نموده است.
در بند 19 قانون بودجه سال 1392 طرحهایی که منجر به صرفه‌جویی سوخت در صنعت برق می‌شوند را به چهار دسته تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی تجهیزات برقی تقسیم نموده است.
بر اساس سازوکار طراحی شده در بند مذکور چنانچه سرمایه گذار نسبت به انجام طرح اقدام نماید از صرفه جویی سوختی که تا پایان عمر طرح حاصل می شود، حداکثر دو سال سوخت صرفه جویی شده به وی تحویل داده می شود.

اخبار

اطلاعيه ها