لطفا صبر كنيد

اهداف

در سازمان های هزاره سوم انسان سرمایه و محور آموزشی و توسعه است. سازمان ها زمانی به توسعه میرسند که نیروی انسانی خلاق ، فرصت شناس ودارای توانمندی های دانشی ، مهارتی و نگرشی باشند.
هدف از تشكيل دوره‌هاي آموزشي در تمام سطوح سازماني، بهبود عملكرد افراد براي انجام وظايف شغلي و ارتقا احساس ارزشي است كه آنان براي خود و سازمان محل كارشان قايل هستند. امروزه مديران سازمان‌هاي موفق براين باورند همه كاركنان از سطوح مديريت تا افراد غير ماهر و از آغاز ورود و استخدام تا قبل از بازنشستگي همگي بايد در فرايند آموزش و بهبود امور سازمان نقش مؤثر و مثبت داشته باشند. از همين رو است كه اين سازمان‌ها، بخش قابل توجهي از فعاليت و سرمايه خود را صرف آموزش كاركنان مي‌كنند. از سوي ديگر كارمندان هم زماني براي شركت در دوره‌هاي آموزشي شور و علاقه نشان مي‌دهند كه ببينند نيازهاي آموزشي آنان به درستي تعيين و مشخص شده و قوانين و مقررات نيز به گونه‌اي تدوين گرديده كه هر گونه افزايش حقوق و مزايا، ارتقا شغلي و جابجايي و بطور كلي هر امتيازي مشروط به طي دوره‌هاي آموزشي و كسب مهارت‌هاي شغلي است. در اين صورت است كه نقش واقعي آموزش در توسعه منابع انساني، افزايش بهره‌وري و بهبود عملكرد سازماني آشكار مي‌شود.
واحد های آموزشی سازمان ها زمانی میتوانند فلسفه وجودی خودرا به اثبات برسانند که به عنوان شریک تجاری سازمان مطرح باشند. به عبارت دیگر در تصمیم گیری های سازمان دخالت داشته باشند و سهم بسزایی را در افزایش توسعه و بهره وری و در نهایت سود دهی سازمان بخود اختصاص دهد. جهت تحقق این مهم حرکت در راستای چشم انداز ، رسالت و استراتژی های سازمان امری حیاتی است.
لذا سايت گروه آموزش و توسعه صنعت برق در راستاي نیل به اهداف آموزشی سازمان و هم چنین تسهيل و ارتقاي تعاملات گروه آموزش و توسعه ستاد توانير و دسترسي به مكاتبات، آئين نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مطالب علمي مرتبط راه‌اندازي مي‌شود.

اخبار

اطلاعيه ها

آمار بازدید کنندگان ‌: